Laura Smits Hairstylist

Privacy policy

Onze privacy policy

Laura Smits Hairstylist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven hoe ik zal omgaan met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Laura Smits Hairstylist houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de gemaakte afspraak met het doel waarvoor deze zijn bestemt.
 • Uw gegevens worden digitaal en/of analoog geordend.
 • Mijn computer is beveiligd met wachtwoord.
 • Betalingen via pin zijn online zichtbaar voor mijn boekhouder (deze heeft een geheimhouding plicht) en mijzelf en is alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord. De toegestuurde bank/giro afschriften zitten in een afgesloten kast met slotcode.
 • Er zullen geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt.

Vragen betreft toestemming van de klant.

Betreft mijn facebook pagina en website zou ik u kunnen vragen of u toestemming wilt geven voor het plaatsen van de foto’s voor en na behandeling.

Verwerking van Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden door Laura Smits hairstylist verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Behandelen en plannen van afspraken.
 • Administratie doeleinde.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Laura Smits Hairstylist de volgende gegevens van u vragen als de behandeling bij u thuis zal worden uitgevoerd en voor in het systeem:

 • Naam, achternaam.
 • Adres gegevens betreft thuis knippen
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Laura Smits Hairstylist  opgeslagen in het kassasysteem die beveiligd is via een mijn icloud.

Met vriendelijke groet,

Laura Smits Hairstylist.

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
WhatsApp